TEMARI DEL CURS ACTUACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA DAVANT EL DELICTE DE TRÄFIC DE DROGUES

 

Metodologia del curs 

Avaluació 

1 INTRODUCCIÓ

2 CONÈIXER DAVANT QUÈ MODALITAT DE L’ARTICLE 368 DEL CODI PENAL ENS TROBEM

2.1 Cultivar

2.2 Elaborar

2.3 Traficar

2.4 Promoure

2.5 Facilitar

2.6 Posseir per a aquells fins


3 ESTUDI DE LES CIRCUMSTÂNCIES PER PONDERAR QUINES QUANTITATS SÓN PREORDENADES PER AL TRÄFIC

3.1 Presentació de la droga

3.2 Ocultació

3.3 Tinença conjunta de diversos tipus de substàncies

3.4 Despesa de diners fraccionada

3.5 Loc i moment on es produeix l’aprehensió de la substància

3.6 Els mitians econòmics amb que compta la persona a la qual li trobem la substància

3.7 Les manifestacions i les eventuals contradiccions en que pot incórrer l’interessat

3.8 Tinença d’instruments o estris per distribuir la substància

3.9 Descoberta de notes, agendes, papers o qualsevol llibre de comptabilitat de la droga

3.10 La condició 0 no de consumidor

3.11 L’actitud adoptada en produir-se l’ocupació

3.12 El comptar amb antecedents per delicte contra la salut pública

4 CONCLUSIONS

4.1 Hisenda i el programa de repressió del tràfic de drogues a Espanya

4.2 Guia prâctica d’actuació sobre l’aprehensió, anàlisi, custòdia i destrucció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

5 ANNEXOS

5.1 Glossari

5.2 Dades mínimes que es faran constar a l’Acta de recepció

5.3 Dades mínimes que es faran constar a l’Informe analític

5.4 Recomanacions per al mostreig de les partides de rogues 21311/2012

5.5 Acta de destrucció

5.6 Agenda específica per a la gestió de les partides de plantes de cannabis guia practica d’actuació

BIBLIOGRAFIA D’INTERÈS