Actuació de seguretat ciutadana davant el delicte de tràfic de drogues | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 INTRODUCCIÓ

2 CONÈIXER DAVANT QUÈ MODALITAT DE L’ARTICLE 368 DEL CODI PENAL ENS TROBEM

2.1 Cultivar

2.2 Elaborar

2.3 Traficar

2.4 Promoure

2.5 Facilitar

2.6 Posseir per a aquells fins

3 ESTUDI DE LES CIRCUMSTÂNCIES PER PONDERAR QUINES QUANTITATS SÓN PREORDENADES PER AL TRÄFIC

3.1 Presentació de la droga

3.2 Ocultació

3.3 Tinença conjunta de diversos tipus de substàncies

3.4 Despesa de diners fraccionada

3.5 Loc i moment on es produeix l’aprehensió de la substància

3.6 Els mitians econòmics amb que compta la persona a la qual li trobem la substància

3.7 Les manifestacions i les eventuals contradiccions en que pot incórrer l’interessat

3.8 Tinença d’instruments o estris per distribuir la substància

3.9 Descoberta de notes, agendes, papers o qualsevol llibre de comptabilitat de la droga

3.10 La condició 0 no de consumidor

3.11 L’actitud adoptada en produir-se l’ocupació

3.12 El comptar amb antecedents per delicte contra la salut pública

4 CONCLUSIONS

4.1 Hisenda i el programa de repressió del tràfic de drogues a Espanya

4.2 Guia prâctica d’actuació sobre l’aprehensió, anàlisi, custòdia i destrucció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

5 ANNEXOS

5.1 Glossari

5.2 Dades mínimes que es faran constar a l’Acta de recepció

5.3 Dades mínimes que es faran constar a l’Informe analític

5.4 Recomanacions per al mostreig de les partides de rogues 21311/2012

5.5 Acta de destrucció

5.6 Agenda específica per a la gestió de les partides de plantes de cannabis guia practica d’actuació

BIBLIOGRAFIA D’INTERÈS

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus