TEMARI DEL CURS – BÀSIC D’ACTUACIÓ POLICIAL DE DRONES RPAS | BÁSICO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE DRONES RPAS

Índex
Objectius
Metodologia
Avaluació
Terminologia

1. Definició de Dron
2. Classificació dels drones i funcionament
3. Tipus de RPA
4. Classificació per tipus
5. Perquè vola un dron
6. Que alt puja un multicóptero?
7. A quina distància pot allunyar-se un dron?
8. L’espai aeri ………
9. Llei de navegació aèria
10. Llei de seguretat aèria
11. Reglament de circulació aèria
12. Reial decret 1036/2017. Regulació dels rpas
13. Habilitació per a l’exercici d’operacions aèries especialitzades o per a la realització
14. De vols experimentals
15. Notificació d’accidents i incidents
16. Cartes aèries i espais de vol restringits
17. Operacions i tipus d’operacions amb drones
18. seguretat ciutadana
19. marcat CE
20. Emplenament de formulari d’informe-denuncia
21. Ús de rpas a les fcs
22. Informació pàgina web de la PG-ME, consells de seguretat

Bibliografia