Bàsic d’actuació policial de drones RPAS | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1. Definició de Dron

2. Classificació dels drones i funcionament

3. Tipus de RPA

4. Classificació per tipus

5. Perquè vola un dron

6. Que alt puja un multicóptero?

7. A quina distància pot allunyar-se un dron?

8. L’espai aeri ………

9. Llei de navegació aèria

10. Llei de seguretat aèria

11. Reglament de circulació aèria

12. Reial decret 1036/2017. Regulació dels rpas

13. Habilitació per a l’exercici d’operacions aèries especialitzades o per a la realització

14. De vols experimentals

15. Notificació d’accidents i incidents

16. Cartes aèries i espais de vol restringits

17. Operacions i tipus d’operacions amb drones

18. seguretat ciutadana

19. marcat CE

20. Emplenament de formulari d’informe-denuncia

21. Ús de rpas a les fcs

22. Informació pàgina web de la PG-ME, consells de seguretat

Bibliografia

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus