TEMARI DEL CURS – CIBERDELINQÜÈNCIA (SABOTATGES INFORMÀTICS) | CIBERDELINCUENCIA (SABOTAJES INFORMÁTICOS)

Objectius
Metodologia del curs
Avaluació
Introducció

1. Orígens de la ciberdelinqüència
2. Classificació
3. Els delictes informàtics. Concepte i contextualització
4. Anàlisi Jurídic
5. Anàlisi Criminològic
6. Investigació policial dels delictes informàtics
7. Conclusions i estratègies de prevenció