INICI CLASSES FEBRER DE 2023
Realització ONLINE

El curs és d’especial interès per a aquelles persones que es vulguin preparar per a obtenir el Certificat oficial de la CIFALC de nivell Superior de llengua catalana.

Per tal d’assolir els objectius del curs, que demana unes 100 hores totals de dedicació (7 hores a la setmana), és fonamental mantenir un ritme constant de treball i connectar-se a l’aula virtual regularment.

Crèdits

 • 4 ECTS*

*1 crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l’alumne

Fes la Prova de nivell

 • Per saber si el curs s’adapta als teus coneixements, et recomanem que realitzis la prova de nivell abans de formalitzar la matrícula.
 • Cal disposar d’un ordinador amb connexió a internet de banda ampla, a més d’uns auriculars amb micròfon i una càmera web.

Continguts, objectius i competències

 • El curs es reparteix en quatre unitats amb diferents activitats d’avaluació contínua. Partint de situacions comunicatives pròpies de l’àmbit professional i acadèmic, es treballaran les habilitats de comprensió i expressió tant oral com lectora, i també les relacionades amb la correcció normativa.

A partir d’aquestes situacions comunicatives, l’estudiant:

 • Activarà la comunicació oral i escrita.
 • Juntament amb altres estudiants.
 • Ampliarà el vocabulari.
 • Aplicarà les estructures gramaticals pròpies del nivell i de la situació.
 • Treballarà amb diversos tipus de text

Avaluació

 • El sistema d’avaluació no preveu de fer cap prova final, sinó que funciona amb una avaluació continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs en les activitats orals i escrites. No obstant això, l’estudiant disposa de molta flexibilitat per a organitzar-se segons les seves necessitats i temps lliure.

Certificacions

 • Per obtenir el certificat de nivell superior de català (nivell C2), s’han d’haver superat el curs de Català Nivell Superior (C2) de la UOC i l’examen oficial de la CIFALC.
 • En el preu del curs no s’inclou la convocatòria d’aquest examen.
 • Aquest examen es fa a Barcelona el segon dissabte de juny del 2023 a la Farga de l’Hospitalet.

Preu

 • Afiliació SME: 344€
 • Persones NO Afiliades: 394€

El preu Inclou 3 classes sincròniques. Cost examen final no inclòs (80 euros)*

*L’examen final serà opcional, de manera que si l’alumne creu adient no realitzar l’examen, no haurà de fer el pagament d’aquesta quantia.

PLACES LIMITADES. DURADA 4 MESOS. CALDRÀ PAGAMENT PREVI ABANS DE L’INICI DEL CURS.

Persones interessades  enviar  e-mail a:  [email protected]        

 Assumpte:  Curs Català

Una vegada rebut el correu des del sindicat se us informarà de les posteriors gestions a seguir.