Informació i requisits CURS DE CATALÀ C2 (90h)

Totalment online a excepció d’únic examen presencial escrit, que es realitzarà a Barcelona.

Durant la durada del curs es realitzaran 5 sessions de streaming amb el professorat.

El curs inclou examen final del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El curs es basarà en un treball en línia a través d’un entorn virtual amb alguna classe sincrònica per repassar o preparar l’oral. 

La durada és de 90 hores amb inici a finals de setembre.

Pel que fa a l’acceptació d’alumnes al curs:

Cal que tots els alumnes tinguin certificat d’una manera o altra el nivell C1 per poder fer el C2.

Les possibilitats són les següents:

  •  Tenir un certificat homologat del nivell C1 atorgat pel Consorci per a la Normalització Lingüística després de fer un curs.
  •  Disposar d’un certificat homologat del nivell C1 atorgat per la Direcció General de Política Lingüística per haver aprovat un examen per lliure.
  •  Alumne que té un certificat d’equivalència del nivell C1 per estudis: aquest alumne se li farà una prova de col·locació per saber quin nivell de coneixements real té. La prova és obligatòria per a poder començar el curs.

Altres situacions:

  •  Persona que no té cap nivell certificat haurà de fer una prova prèvia a inscriure’s al curs.

Es podrà fer el curs si el resultat de la prova prèvia és un nivell recomanat C2.

En aquests casos no es podrà fer la inscripció al curs fins saber el resultat de la prova de nivell.

     Per inscriure’s al curs de nivell C2 de català caldrà complir amb algun dels requisits exposats.

El dia de la primera sessió del curs, els inscrits han d’haver lliurat l’acreditació de nivell C1 o la prova de col·locació amb nivell recomanat C2 al sindicat.

Persones interessades  enviar  e-mail a:  [email protected]        

 Assumpte:  Curs Català