TEMARI DEL CURS – DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUALS | DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES

Introducció
Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. El delicte d’agressió sexual
2. Els abusos sexuals
3. Els abusos i agressions sexuals a menors de setze anys.
4. L’assetjament sexual
5. Els delictes d’exhibicionisme i provocació sexual
6. Els delictes relatius a la prostitució i a l’explotació sexual i corrupció de menors
7. Qüestions comuns a tots els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de l’títol VIII
Resum
8. Bibliografia web i bibliografia