TEMARI DEL CURS – DILIGÈNCIES DE IDENTIFICACIÓ | DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Les diligències d’identificació
2. Informes dactiloscòpics
3. Identificació mitjançant ADN
4. La prova pericial cal·ligràfica
5. Reconeixement en roda
6. Reconeixement fotogràfic
7. Reconeixement de la veu
8. Reconeixement videogràfic

Bibliografia