TEMARI DEL CURS DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA

Objectius

Metodologia del curs

Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 MARC NORMATIU I COMPETÈNCIA

3 FUNCIONS DE LA POLICIA JUDICIAL

4 L’ATESTAT

5 DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ

5.1 Reconeixement fotogräfic

5.2 Reconeixement en roda

5.3 Vigilància i Seguiment

5.4 Circulació o lliurament vigilat

5.5 Recollida d’efectes i cadena de custòdia

5.6 Entrada i registre

5.7 Registre dispositius informàtics

5.8 Intercepció de les telecomunicacions

5.9 Intercepció postal telegràfica

5.10 Protecció de Testimonis i Pèrits

BIBLIOGRAFIA