TEMARI DEL CURS – DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ BÀSICA

Objectius Metodologia del curs Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 MARC NORMATIU I COMPETÈNCIA

3 FUNCIONS DE LA POLICIA JUDICIAL

4 L’ATESTAT

5 LA VÍCTIMA

5.1 Concepte general de víctima

5.2 Els drets de la víctima

5.3 Mesures de protecció

5.4 Diligències necessàries

6 DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ

6.1 Detenció

6.2 Habeas Corpus

6.3 Inspecció ocular

6.4 Reconeixement fotogràfic

BIBLIOGRAFIA