TEMARI DEL CURS – ENFOCAMENT PENAL DELS DELICTES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I VIOLÈNCIA DE GÈNERE | ENFOQUE PENAL DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Objectius
2. Metodologia del curs
3. Avaluació
4. Introducció
5. Conceptes bàsics
6. Tipologia d’abusos
7. Cicles de la violència
8. Tipologia de delictes
9. L’Ordre de protecció
10. Jutjats de violència sobre la dona
11. Estructura de l’atestat
12. Normativa