TEMARI DEL CURS – ENTRADA I REGISTRE EN LLOC TANCAT | ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. Introducció
2. Dret a la inviolabilitat de domicili
3. La diligència d’entrada i registre: concepte i casos en què és procedent
4. Codi Penal: Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic
5. Bibliografia, bibliografia web i altres fonts consultades.