TEMARI DEL CURS – ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS | ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. Introducció
2. Les competències en habilitats socials.
3. L’aprenentatge
4. Habilitats socials i comportament.
5. La comunicació en l’àmbit de les habilitats socials.
6. Tècniques assertives per dir NO.
7. Tècniques d’entrenament en habilitats socials.
8. Biaixos o errors cognitius

Bibliografia.
Bibliografia web