Introducció al dret penal | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

Objectius Metodologia del curs Avaluació

1 EL DRET PENAL

2 PROCÉS PENAL I ÒRGANS JURISDICCIONALS

3 PROCESSOS PENALS

3.1 Estructura general del procés penal
3.2 Tipus de processos penals

4 COMPETÈNCIA DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS PENALS

4.1 Jurisdicció o competència internacional.
4.2 Competència objectiva i funcional
4.3 Competència territorial

5 SUBJECTES DEL PROCÉS PENAL

5.1 Subjecte passiu del procés.
5.2 Subjectes acusadors

6 LA TEORIA DEL DELICTE

7 LA POLICIA JUDICIAL

8 ACTUACIONS POLICIALS EN EL PROCÉS PENAL

8.1 En el procés abreujat
8.2 En els “judicis ràpids”
8.3 En els judicis de delictes lleus
8.4 L’Atestat

9 PRINCIPALS DILIGÈNCIES POLICIALS

9.1 La Identificació
9.2 El registre
9.3 La detenció

10 LA PROVA EN EL PROCÉS PENAL

10.1 Concepte i característiques
10.2 Classes de proves

BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Atestat policial de trànsit i delictes contra la seguretat vial | 40h

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs.

Anar al Campus