TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ AL DRET PENAL

Objectius Metodologia del curs Avaluació

1 EL DRET PENAL

2 PROCÉS PENAL I ÒRGANS JURISDICCIONALS

3 PROCESSOS PENALS

3.1 Estructura general del procés penal

3.2 Tipus de processos penals


4 COMPETÈNCIA DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS PENALS

4.1 Jurisdicció o competència internacional.

4.2 Competència objectiva i funcional

4.3 Competència territorial

5 SUBJECTES DEL PROCÉS PENAL

5.1 Subjecte passiu del procés.

5.2 Subjectes acusadors

6 LA TEORIA DEL DELICTE

7 LA POLICIA JUDICIAL

8 ACTUACIONS POLICIALS EN EL PROCÉS PENAL

8.1 En el procés abreujat

8.2 En els “judicis ràpids”

8.3 En els judicis de delictes lleus

8.4 L’Atestat

9 PRINCIPALS DILIGÈNCIES POLICIALS

9.1 La Identificació

9.2 El registre

9.3 La detenció

10 LA PROVA EN EL PROCÉS PENAL

10.1 Concepte i característiques

10.2 Classes de proves

BIBLIOGRAFIA