La criminologia en lesions i accidents de trànsit | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

Introducció
Lesions concepte jurídic
Classificació Metge legal de les Lesions
Codi Penal. Llibre II: Delictes i les seves penes. Títol III: de les lesions
Intervenció de metge en les intervencions
Criteris de la Fiscalia General de l’Estat sobre l’exercici de l’acció penal en els delictes lleus introduïts per la reforma legal del Codi Penal
Lesions per precipitació i caiguda
Efectes de les armes contundents
Accidents de trànsit
Factors que incideixen en els accidents de trànsit
Mecanismes de producció dels accidents de trànsit
lesions
Algunes bases per a la regulació de trànsit
Codi Penal: Llibre II: Delictes i les seves penes. Títol XVII. Capítol IV

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus