TEMARI DEL CURS – LA CRIMINOLOGIA EN LESIONS I ACCIDENTS DE TRÀNSIT | LA CRIMINOLOGIA EN LESIONES Y …

Introducció
Lesions concepte jurídic
Classificació Metge legal de les Lesions
Codi Penal. Llibre II: Delictes i les seves penes. Títol III: de les lesions
Intervenció de metge en les intervencions
Criteris de la Fiscalia General de l’Estat sobre l’exercici de l’acció penal en els delictes lleus introduïts per la reforma legal del Codi Penal
Lesions per precipitació i caiguda
Efectes de les armes contundents
Accidents de trànsit
Factors que incideixen en els accidents de trànsit
Mecanismes de producció dels accidents de trànsit
lesions
Algunes bases per a la regulació de trànsit
Codi Penal: Llibre II: Delictes i les seves penes. Títol XVII. Capítol IV