TEMARI DEL CURS – LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL | LA DELINCUENCIA JUVENIL

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Aspectes Legals en la Regulació de Menor
2. Àmbit criminològic
3. El perfil de delinqüent juvenil
4. Les Bandes Juvenils
5. Bandes Juvenils en els mitjans de comunicació
6. Conseqüències de Política Criminal

Bibliografia