TEMARI DEL CURS – LA INTERVENCIÓ DE LES COMUNICACIONS | LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNCIONES

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. La intervenció en les comunicacions
2. Intervenció postal i telegràfica
3. La intercepció telefònica i telemàtica
4. Altres consideracions legals (LECrim)
5. Doctrina constitucional
6. Intervenció telefònica (Legislació concursal)
7. La intervenció electrònica (Internet)

Bibliografia