TEMARI DEL CURS – LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL DE LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT | LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Introducció
2. Marc normatiu
3. Rol de Policia Judicial
4. Funcions de la Policia Judicial
5. Les unitats de policia judicial
6. Delinqüència organitzada
7. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
8. cossos de policia dependents de les comunitats autònomes
9. cossos de policia dependents de les corporacions locals

Bibliografia