TEMARI DEL CURS – MALTRACTAMENT INFANTIL

Metodologia del curs Avaluació

INTRODUCCIÓ

1 CONEIX EL PROBLEMA

1.1 Prevalença del maltractament infantil a Europa

1.2 Tipus de maltractaments

1.3 Negligència

1.4 Negligència

1.5 Conseqüències del maltractament infantil

2 COM EL PUC DETECTAR?


2.1 Com pots detectar el maltractament infantil

2.2 Els factors de risc

2.3 Perfil del menor maltractat

3 SI SOSTPITO, QUÈ FAIG? NO T’HO GUARDIS, SEMPRE NOTIFICA!! 

3.1 Marc Legislatiu

3.2 Protocol d’actuació quan la policia és la que detecta els fets