TEMARI DEL CURS – ACTUACIÓ DAVANT ELS MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS | ACTUACIÓN FRENTE LOS MALOS TRATOS Y ABUSOS A MENORES

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Els valors en la nostra societat
2. Els maltractaments
3. Actuació davant el maltractament
4. L’abús sexual a menors

Bibliografia