TEMARI DEL CURS – MESURES DE PROTECCIÓ I AUTOPROTECCIÓ | MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Pautes bàsiques d’autoprotecció
2. La seguretat en la protecció de personalitats
3. Protecció de la salut o física de les personalitats
3.1. La figura de l’escorta
3.2. Pautes i procediments per a la protecció
3.3. Pautes de seguretat en desplaçaments a peu o amb vehicle
3.4. Altres aspectes importants de la seguretat
4. Protecció de la imatge de la personalitat
4.1. Introducció
4.2. Delictes específics en l’àmbit de les personalitats
4.3. Evolució de la delinqüència virtual
4.4. Mesures contra la ciberdelinqüència
5. Marc legal aplicable a la protecció de personalitats
6. L’actuació policial davant dels delictes contra les personalitats
6.1. Actuació policial davant dels delictes físics contra les personalitats
6.2. Actuació policial davant dels delictes cibernètics contra personalitats

BIBLIOGRAFIA