TEMARI DEL CURS – MESURES LEGALS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | MEDIDAS LEGALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Contingut
Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1- La violència de Gènere
2- Tutela Judicial. L’Ordre de protecció
3- Tutela de les Forces i Cossos de Seguretat
4– Mesures de protecció
5-  El dret i la dona. Perspectives de futur

Bibliografia