TEMARI DEL CURS – LA PATOLOGIA FORENSE EN LA INFÀNCIA ( mort, maltracte, …) | LA PATOLOGÍA FORENSE EN LA INFANCIA (muerte, maltrato, …)

Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Introducció
2. Procediment a seguir pel pediatre davant la mort sobtada i inesperada de la infància (MSI)
3. Objectius medicolegals de l’autòpsia
4. Principals diagnòstics diferencials que han de plantejar-se amb el MSI
5. Síndrome de mort sobtada de lactant (SMSL)
6. La mort de fetus i del nounat
7. Maltractament infantil
8. Concepte medicolegal

Bibliografia