TEMARI DEL CURS – REDUCCIÓ I GESTIÓ DE L’ESTRÈS EN ENTORN LABORAL | REDUCCIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS EN EL ENTORNO LABORAL

OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
METODOLOGIA
AVALUACIÓ

1. CONCEPTUALITZACIÓ DE L’ESTRÈS
2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ESTRÈS
3. ETAPES O FASES DE L’ESTRÈS
4. CONSEQÜÈNCIES DE L’ESTRÈS
5. EXTRES EN L’ENTORN LABORAL
6. EINES PER AL MANEIG I CONTROL DE L’ESTRÈS
7. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

BIBLIOGRAFIA