TEMARI DEL CURS – REVISIÓ LEGAL MESURES PRIVATIVES DE LLIBERTAT I L’HABEAS CORPUS | REVISIÓN LEGAL …

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. El dret a la llibertat en l’ordenament espanyol.
2. Situacions en què és procedent la detenció en l’ordenament jurídic
3. Drets de l’inculpat i del detingut
4. Procediment Habeas Corpus
5. Competència
6. Iniciació
7. Contingut: interposició i demanda
8. Obligació del funcionari sota la custòdia es trobi el detingut
9. Admissió de procediment
10. Incoació de procediment
11. Resolució de procediment
12. Testimoni (art. 9 EL 6/84)
13. Exemples de diligències policials
14. recapitulacions

Bibliografia, bibliografia web i fonts consultades