TEMARI DEL CURS – SEGURETAT CIUTADANA EN EL TRANSPORT PÚBLIC | SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Evolució històrica del concepte seguretat ciutadana
2. Evolució social del concepte de seguretat ciutadana
3. Evolució de sistema de seguretat pública a Catalunya
4. Col·laboració i coordinació policial
5. Seguretat privada a Espanya
6. Seguretat ciutadana en el transport públic
7. Consideracions policials especials de seguretat ciutadana en el transport públic

Bibliografia