TEMARI DEL CURS – TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ APLICADES A LES DECLARACIONS I ALS INTERROGATORIS

Metodologia del curs Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 MÒDUL JURÍDIC

3 MÒDUL TEÒRIC
3.1 Tècniques d’entrevista a víctimes i testimonis
3.1.2 Els principals riscos de les declaracions
3.1.3 Els mites de les declaracions
3.1.4 Tècniques específiques d’entrevista i declaració de testimonis i de víctimes
3.1.4.1 La tècnica de l’embut de deducció 
3.1.4.2 La Programació Neuro-lingüística
3.1.4.3 Les tècniques d’entrevista cognitiva
3.1.5 La declaració com a procés de comunicació
3.1.6 Tècniques específiques d’entrevista a sospitosos 
3.2 Tècniques de detecció de mentida
3.3 La Confessió

BIBLIOGRAFIA VIDEOS D’INTERÈS