TEMARI DEL CURS TÈCNIQUES D’INTERROGATORI POLICIAL. COMUNICACIÓ NO VERBAL

Metodologia del curs

Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 INTEL•LIGÈNCIA I COMUNICACIÓ POLICIAL

2.1 Intel•ligència policial

2.2 Realitat i perspectives de futur de la intel•ligència espanyola

2.3 La comunicació policial

2.4 Comunicació assertiva

 

3 QUE MANIFESTEN LES MICROEXPRESSIONS EN LA COMUNICACIÓ

4 SINOPSI DE LES MENTIDES I LES VERITATS

5 COM DETECTAR LES EXPRESSIONS FALSE EN L’INVESTIGAT

6 EXPRESSIONS DE LES EMOCIONS

6.1 Funcions que compleixen les emocions

7 APLICACIONS DE LA PROXEMICA AL MÓN POLICIAL

8 EL LLENGUATGE NO VERBAL

8.1 Funcions que complex la comunicació no verbal

8.2 Interpretar el llenguatge no verbal

8.3 L’expressió de la cara

9 LA MENTIDA

9.1 Factors psicològics que delaten la mentida

9.2 Com detectar l’engany en la versió verbal de l’investigat

10 HABILITATS EN LA COMUNICACIÓ POLICIAL

10.1 Escolta activa

10.2 La veu acompanya la paraula

10.3 Conducta assertiva

10.4 Barreres per a la comunicació

11 CLAUS PER REALITZAR L’ENTREVISTA O PRIMERA PRESA DE CONTACTE

11.1 Qualitats de l’entrevistador

 

12 CLAUS PER PREPARAR UN INTERROGATORI D’EXIT

12.1 Objectius i propòsits de l’interrogatori

12.2 Consells per a un bon interrogatori

 

13 CONCLUSIÓ

14 ENLLAÇOS D’INTERES

BIBLIOGRAFIA