Tècniques d’interrogatori policial. Comunicació no verbal | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 INTRODUCCIÓ

2 INTEL•LIGÈNCIA I COMUNICACIÓ POLICIAL

2.1 Intel•ligència policial

2.2 Realitat i perspectives de futur de la intel•ligència espanyola

2.3 La comunicació policial

2.4 Comunicació assertiva

3 QUE MANIFESTEN LES MICROEXPRESSIONS EN LA COMUNICACIÓ

4 SINOPSI DE LES MENTIDES I LES VERITATS

5 COM DETECTAR LES EXPRESSIONS FALSE EN L’INVESTIGAT

6 EXPRESSIONS DE LES EMOCIONS

6.1 Funcions que compleixen les emocions

7 APLICACIONS DE LA PROXEMICA AL MÓN POLICIAL

8 EL LLENGUATGE NO VERBAL

8.1 Funcions que complex la comunicació no verbal

8.2 Interpretar el llenguatge no verbal

8.3 L’expressió de la cara

9 LA MENTIDA

9.1 Factors psicològics que delaten la mentida

9.2 Com detectar l’engany en la versió verbal de l’investigat

10 HABILITATS EN LA COMUNICACIÓ POLICIAL

10.1 Escolta activa

10.2 La veu acompanya la paraula

10.3 Conducta assertiva

10.4 Barreres per a la comunicació

11 CLAUS PER REALITZAR L’ENTREVISTA O PRIMERA PRESA DE CONTACTE

11.1 Qualitats de l’entrevistador

12 CLAUS PER PREPARAR UN INTERROGATORI D’EXIT

12.1 Objectius i propòsits de l’interrogatori

12.2 Consells per a un bon interrogatori

13 CONCLUSIÓ

14 ENLLAÇOS D’INTERES

BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus