TEMARI DEL CURS – TRACTAMENT PROCESSAL DELS DELICTES LLEUS | TRATAMIENTO PROCESAL DE LOS DELITOS LEVES

1. Objectius
2. Metodologia de el curs
3. Avaluació
4. Introducció
5. Àmbit d’aplicació dels delictes lleus
6. Àmbit competencial dels delictes lleus
7. Procediment penal dels delictes lleus
8. Actuacions de la Policia Judicial
9. Part processal
10. Taula comparativa: Faltes i Delictes Lleus
11. Conclusions
12. Bibliografia
13. Normativa