12 anys sense formació específica per a les unitats de Policia Administrativa

by | juny 10, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant Plans de Formació Específics.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) sempre hem reivindicat la necessitat que el cos de mossos d’esquadra tingui un pla de formació que doni resposta a les necessitats de totes les seves persones membres. Aquesta també va ser una de les qüestions que ambdues organitzacions sindicals vam exposar a la Comissió d’Estudi del Model Policial que es va abordar en el Parlament de Catalunya durant la darrera legislatura.

No obstant, seguim observant amb preocupació que la formació per a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra és absolutament insuficient i aquest és el cas de les unitats de policia administrativa.

Recordem que antigament, els efectius adscrits a les unitats de policia administrativa rebien el curs d’especialització de les unitats d’investigació i posteriorment, rebien la formació específica de les funcions que finalment acabarien realitzant.

Malauradament, i desconeixem quins són els motius, en els darrers anys aquest curs específic de policia administrativa ja no s’imparteix i únicament, aquests efectius policials reben (a l’igual que la resta d’investigadors) el curs de l’especialitat d’investigació.

Segons informació d’ambdues organitzacions sindicals, els darrers cursos específics de Policia Administrativa van ser:

És a dir! Si no estem equivocats, en els darrers 12 anys ni la Direcció General de la Policia, ni el Departament d’Interior no han actualitzat els coneixements i les competències professionals dels efectius que desenvolupen funcions de Policia Administrativa. Fa 12 anys que no s’ha actualitzat el coneixement d’aquesta especialitat, malgrat hi ha hagut canvis legislatius, socials i tecnològics importants.

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL instem a la Direcció General de la Policia que:

  1. Elabori un pla específic de formació per a totes aquelles persones membres del cos de mossos d’esquadra que realitzen funcions de policia administrativa.
  2. Es torni a convocar un concurs específic per aquesta especialitat.

SAP-SME Junts, serem millors!