Afilia’t

CONDICIONS D’AFILIACIÓ

L’ afiliació al sindicat es fa per anys naturals.

Arribat el 31 de desembre si no hi ha hagut cap notificació legal en contrari, per part de l’afiliat/da, a data 1 de gener es renovarà automàticament l’afiliació per altre any natural i així successivament.

Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Aquelles noves afiliacions que es produeixin una vegada iniciat l’any i respectiu trimestre, és domiciliarà la part
proporcional de la quota d’aquell període.

El Sindicat podrà reclamar les respectives comissions per devolucions de rebuts.

QUOTA D’AFILIACIÓ AL SINDICAT SME

Aquests i molts altres aspectes

ens caracteritzen

ÀMPLIA ASSISTÈNCIA I INFORMACIÓ

DEFENSA JURÍDICA, ASSEGURANÇA I RECLAMACIONS

i

EXCEL·LENTS SERVEIS JURÍDICS

SERVEIS I DESCOMPTES

j

OFERTA FORMATIVA AMB DIVERSITAT DE CURSOS

TRAMITAR ALTA ONLINE SME

Per formar part de l’SME pots fer-ho tramitant alta online, o descarregant-te el formulari aquí

DADES PERSONALS, ORDRE DE PAGAMENT, DADES PROFESIONALS I DATA D’ALTA AL SME

Si vols donar-te de baixa del nostre sindicat, si us plau, aneu a la pàgina següent.