Donar-se de Baixa de L’SME

L’afiliació al sindicat és per anys naturals generant-se un compromís entre ambdues parts fins a l’últim dia de l’any.

En conseqüència, per donar-se de baixa del sindicat, caldrà notificar per e-mail aquests extrems com a màxim 15 dies abans de l’acabament de l’any en curs.

El sindicat es reserva la potestat de reclamar a l’afiliat/da o qui ho havia estat, aquelles comissions o càrrecs que s’hagin produït derivats d’acció u omissió contrària al legalment establert, així com la possibilitat d’emprendre les accions legalment oportunes davant el fet que es causi un perjudici al SME.

Una vegada efectuada la baixa, es perdran tots i cadascun dels drets, serveis, promocions i totes les garanties inherents de què es disposa pel fet de formar part del sindicat.

i

DESCARREGA EL FORMULARI

Per donar-se de baixa caldrà emplenar el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic a la següent adreça de correu [email protected]

Descarrega document