Donar-se de Baixa de L’SME

Baixa del Sindicat: Per donar-se de baixa del sindicat, caldrà notificar-ho per e-mail 15 dies abans que finalitzi el trimestre.

Els límits per comunicar la baixa seran:

15 març

15 juny

15 setembre

15 desembre

Les baixes que entrin fora del termini establert es tramitaran pel trimestre següent, sempre que s’estigui al corrent de pagaments.

El Sindicat podrà reclamar les respectives comissions per devolucions de rebuts.

Independentment de la data d’alta de sinistres, per tal de tenir dret a gaudir de les pòlisses contractades, i resta de serveis que ofereix el sindicat, els afiliats/des hauran d’estar al corrent de pagament dels rebuts girats per l’organització sindical SME.

Per tant, una vegada et dones de baixa del sindicat, es perden tots els drets i tots els serveis corresponents a l’afiliació.

i

DESCARREGA EL FORMULARI

Per donar-se de baixa caldrà emplenar el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic a la següent adreça de correu [email protected]

Descarrega document