2ª sessió del Consell de la Policia de 29 de setembre

by | oct. 5, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En la sessió d’avui s’ha abordat, entre d’altres qüestions, la instrucció sobre assistència i defensa jurídica del cos de mossos d’esquadra, l’increment de tasser (una per patrulla) i la incorporació dels esprais de defensa com a material policial per efectiu.

Avui s’ha reprès la sessió ordinària del Consell de al Policia iniciat el passat 29 de setembre. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.

Primer.- Instrucció assistència jurídica.

El Departament d’Interior ens va fer arribar previ a aquest Consell, la proposta d’Instrucció sobre assistència i defensa jurídica de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, sobre la qual SAP i SME hem presentat les esmenes que s’han considerat oportunes i que farem públiques properament. Segons se’ns ha informat avui, algunes de les propostes fetes ja han estat incorporades i per tat la previsió era publicar-la abans del 5 de novembre.

En aquest sentit des d’ambdues organitzacions sindicals ens hem mostrat contràries al fet que es publiqui la instrucció sense abans, haver tractat en una reunió amb tots els departaments implicats (Interior i Presidència). S’ha acceptat aquesta qüestió i abans de publicar-la es convocarà la reunió.

Segon.- Vehicles.

Se’ns ha informat de l’estat del parc mòbil tal i com així també se’ns va comunicar a la darrera Comissió de material del cos de mossos d’esquadra. Se’ns informa que, en relació als vehicles de paisà, se n’han adquirit de més amples, més potents i automàtics.

S’ha denunciat el repartiment de vehicles de paisà que s’ha fet amb els que han arribat, ja que els que tenen més prestacions se’ls han quedat en gran mesura, els comandaments. Per tant s’ha reclamat que es prioritzin les necessitats en favor del servei operatiu.

Per altra banda, i davant la resposta que se’ns va donar en la darrera Comissió de material, des del SAP i des de l’SME hem insistit en la necessitat d’adquirir un nou camió i/o autocar per a APEN. L’estat dels vehicles actuals és deplorable i veient que, tal i com se’ns va comentar a la Comissió, que no hi ha cap inversió a curt termini, hem reclamat que passi a ser una prioritat.

Tercer.- Infraestructures i descentralització ACD Barcelona.

Se’ns informa que l’ACD de Ciutat Vella ja està preparada per ser oberta en les properes i acollir la custòdia de persones detingudes i al instrucció dels respectius atestats policials. S’han ampliat els efectius destinats a aquesta comissaria i s’ha fet formació en atestats policials.

En quan a infraestructures, SAP i SME han fer recordatori dels fets ocorreguts a Vic el mes de febrer del 2021. Després d’aquests fets i davant la seva gravetat, hem presentat escrits i ens hem reunit amb les respectives Prefectures per tractar les actuacions que considerem oportunes.

Si bé és cert que s’han fet actuacions respecte les càmeres de seguretat o la col·locació d’elements que dificulten els encastaments de vehicles, l’accés a peu de la ciutadania segueix essent el mateix (recordem els fets perpetrats a la Comissaria de Sant Martí el passat 29 de setembre).

A més hem denunciat l’estat d’algunes comissaries que s’haurien de fer noves, com és per exemple la de Girona entre moltes d’altres. Per tant, reclamem al Departament d’Interior que, en la negociació dels pressupostos de la Generalitat prevegi partides extraordinàries que permeti incrementar la seguretat de les comissaries.

Quart.- Eines policials.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar l’increment de dispositius conductors d’energia (DCE), com a mínim, un per cadascuna de les patrulles de seguretat ciutadana, així com també la dotació unipersonal d’esprais de defensa per a tots els efectius policials.

Des de la DGP no es considera oportú d’ampliar la dotació de tasser per a totes les patrulles i de incorporar l’esprai. Es justifica en l’increment de la formació i en la incorporació en tots els patrulles dels escuts, cascs i defenses llargues a tots els vehicles de seguretat ciutadana.

No entenem, i així ho hem expressat que, davant l’experiència positiva sobre la implantació de les “tasser” al cos de mossos d’esquadra no es doti a totes les patrulles, amb la respectiva càmera. Així mateix, tampoc entenem que el personal de seguretat privada de rodalies de Catalunya dugui esprai de defensa i no sigui així, per al cos de mossos d’esquadra.

Per tant, reclamem la voluntat política suficient del Departament d’Interior per dur al Parlament de Catalunya aquesta qüestió a fi que es puguin ampliar les tasser i dotar d’esprai per al CME.

Cinquè.- Estudi sobre sales de comandament.

Aquesta és una qüestió que ja ha estat informada en comunicat de 4 d’octubre. Recordem que sobre la reobertura de la Sala de Girona, s’està pendent de l’informe d’Infraestructures sobre seva ubicació. Està previst obrir-la per finals del semestre del 2024. En quan a la Sala de la RP Central encara no es té data concreta de reobertura. Aquest compartirà espai amb la Sala Girona moment que passarà a denominar-se Sala Nord.

Sisè.- Torn obert de paraula.

SAP i SME hem denunciat el retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei. Reclamem que es regularitzi aquesta situació de forma immediata, així com també que s’estableixi un període màxim per fer-ne el pagament.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Com sabeu el proper 23 d’octubre està prevista la reunió per iniciar la segona fase de negociació. 

SAP-SME Junts, serem millors!