Abonament despeses judicis persones en servei no actiu

by | març 1, 2023 | COMUNICATS ALTRES

En atenció als problemes que companys i companyes en servei no actiu s’estan trobant en referència al que envolta a les pertinents indemnitzacions en casos de judicis, en aquest comunicat us donem trasllat de com procedir.

Parlem de situacions que afecten les persones jubilades, també d’aquelles que es troben en situació d’excedència, etc.

Passos a seguir:

 1. Emplenar la Sol·licitud de bestreta d’indemnització per a testimonis en procediments penals i lliurar-la al personal de la secretaria del jutjat.
  És convenient fer aquesta petició abans de fer la declaració.
  (clica en aquest enllaç per accedir a la sol·licitud)
 2. També cal emplenar i presentar el full de Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
  (clica en aquest enllaç per accedir a la sol·licitud)
 3. Per acabar, caldrà presentar la següent documentació:
  • Còpia de la llibreta bancària o un certificat del banc que acrediti que la persona sol·licitant és la titular del compte.
  • Còpia de la cèdula de citació judicial.
  • Justificants originals de pagament de les despeses (mai fotocòpies): sigui peatges, pàrquings, mitjans de transport públic, restaurants i hotels.
   (No procedeix adjuntar justificants de carburant donat que el cost d’aquest, s’inclou en el preu per quilòmetre que s’indemnitza).

IMPORTANT És necessari emplenar tots els apartats dels formularis, ja que la manca de dades impedeix la tramitació de la bestreta. Agrairíem que aquelles persones que conegueu companys i companyes en servei no actiu, els pugueu donar trasllat d’aquesta informació exposada en aquest comunicat.

Sempre Mossos d’Esquadra