Actualitat de la jubilació a Mossos

by | jul. 18, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest divendres 15 de juliol de 2022 ens vam reunir les organitzacions sindicals amb l’Administració per tractar diverses qüestions relacionades amb la jubilació anticipada.

Fins la mateixa data de la reunió, s’han jubilat 252 persones de les quals:

 • 140 mossos.
 • 79 caporals.
 • 19 sergents.
 • 10 sots-inspectors.
 • 2 inspectors.
 • 1 tècnic de suport no policial.
 • 1 facultatiu de l’escala de suport.

La SGRH té 26 sol·licituds de certificat informatiu previ a la jubilació, que ja estan en tramitació. També hi ha 54 sol·licituds formals de jubilació anticipada, de les quals 22 estan en fase de resolució.

Ens expliquen que estan preparant una infografia on es veurà amb claredat aquest procediment referent a la jubilació, i que aviat el publicaran.

Sobre criteris per a poder-se jubilar, s’exposen alguns aclariments com els següents:

 1. Per acollir-se a la jubilació anticipada cal estar en situació de servei actiu en el moment de fer la sol·licitud.
 2. Cal estar ocupant un lloc de treball de la RLT del CME (òbviament sempre que es compleixin tota la resta de requisits). Això vol dir que els tècnics de suport no policial o per exemple els facultatius de l’escala de suport, es poden acollir també a la jubilació anticipada.
 3. El temps treballat anteriorment al CME com a policia local, compta sempre que es compleixin tots els requisits en els dos cossos.
 4. El temps treballat anteriorment al CME a la Guàrdia Civil computa només per aquells casos de promocions transferides.
 5. No és possible jubilar-se més enllà dels 65, ja que a la llei 10/1994 està prevista la jubilació als 65 anys i, per tant, tothom que compleixi ja tots els requisits per jubilar-se ordinàriament als 65 anys no pot perllongar fins als 67 anys.

Es farà un acte anual de lliurament de carnets de jubilats. La persona jubilada no haurà de fer cap tràmit per demanar-lo i serà l’Administració qui es posarà en contacte amb la persona jubilada per informar-la de l’acte de lliurament dels carnets.

Sempre Mossos d’Esquadra