Les persones participants del  Curs d’Especialització del Concurs de Protecció de Persones i Bens s’han vist obligades a anar i tornar diàriament des dels seus domicilis fins a l’ISPC, recorrent nombrosos quilòmetres, a causa de l’escassetat de places de residència per les restriccions de la COVID.  

En circumstàncies normals, els assistents al curs amb el domicili lluny de l’ISPC solen demanar-hi residència i se’ls atorga plaça sense problema. En aquest cas, moltes de les peticions han estat denegades, generant unes condicions laborals perjudicials per als treballadors/res [email protected] A més, els agents van acabar fent petició d’hotel als voltants de l’ISPC, una possibilitat que preveu la instrucció de formació per altres cursos, i tampoc els va ser concedida.

Tot i que ja sabem que la instrucció de formació determina que els cursos associats a processos de promoció i provisió no generen dret a indemnitzacions per raó de servei, en aquest cas, on excepcionalment no ha estat possible concedir places de residència ni a l’ISPC ni a hotels pròxims, s’hauria d’haver permès generar indemnització per raó de servei.

És per tot això que hem adreçat escrit registrat a la Subdirecció de Recursos Humans per tal que, excepcionalment, apliquin el dret a indemnització per raó de servei a tothom qui va demanar plaça de residència i no els va ser concedida.

No tolerem que els [email protected] sempre hagin de pagar els plats trencats!