Aplicació del complement de productivitat de l’any 2023

by | oct. 17, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

A l’igual que va passar l’any passat, l’Administració no contemplarà l’autoavaluació i novament, les persones en pràctiques quedaran fora de la percepció del complement.

Avui, en sessió extraordinària, s’ha convocat telemàticament el Consell de la Policia amb un únic punt en l’ordre del dia: aplicació del complement de productivitat de l’any 2023 a les persones membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Sobre aquesta qüestió el Departament d’Interior ens ha informat que avui, el Govern aprovarà la  distribució del complement de productivitat amb l’actualització dels imports corresponents  (un 3% d’increment).

Segons se’ns ha informat, la percepció del complement de productivitat vindrà regulada en els mateixos termes que contemplava la regulació de l’any 2022, a excepció que per enguany quedaran fora de la percepció les que hagin prestat servei per un període inferior a cinc mesos (i no sis com l’any passat). Esperarem veure el document sencer.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar la necessitat que les persones que estan en períodes de pràctiques tinguin el dret a percebre el complement. Així mateix, per eliminar el greuge que patim amb la rest de la funció pública, hem tornat a reclamar que l’autoavaluació també formi part del procés d’avaluació.

I és que aquestes dues qüestions, ja van ser denunciades en l’aplicació del complement de productivitat del 2022, juntament amb la històrica reclamació de la subjectivitat del procés.

No obstant i tot i que (com hem dit) fa un any que vam denunciar aquestes qüestions, l’Administració no ha fet res al respecte i per tant (malgrat tornaran a preguntar a Funció Pública sobre la situació de les persones en pràctiques) tot seguirà com l’any passat.

Des de SAP i des d’SME no entenem com havent-ho denunciat de manera reiterada i havent-ho portat fins i tot en sessions anteriors del Consell de la Policia no s’ha fet res al respecte. No entenem com les persones en pràctiques, malgrat se’ls exigeix exactament el mateix que a les que no ho estan i sí se’ls aplica per exemple el mateix règim disciplinari, no rebran aquest complement.

De la mateixa manera, no entenem com el Consell de la Policia no pot debatre aquesta qüestió prèviament a la publicació de l’Acord de Govern que el contempla ja que, com s’ha dit en la sessió d’avui, qüestions com aquestes es debaten, s’acorden i finalment es publiquen.

Essent conscients que el complement de productivitat pot generar alguna reclamació (la qual s’haurà de fer per ATRI), SAP i SME resten a disposició de la seva afiliació per a qualsevol aclariment.

SAP-SME Junts, serem millors!