ARRO NIVELL 3: UN PAS MÉS ENDAVANT

by | jul. 7, 2021 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS

Fa anys que des de l’SME sol·licitem que les ARRO siguin considerades especialitat de nivell 3. Des del nostre sindicat, han estat diversos els escrits i les reunions en les quals hem exposat aquesta reivindicació.

Sense anar més lluny, fa dos mesos i escaig adreçàvem un nou escrit al Director General de la Policia i del qual us n’informàvem en comunicat. Clica aquí per visualitzar el comunicat publicat el 21 d’abril.

D’aquest escrit que vam registrar referent a aquesta qüestió, ja n’hem rebut resposta. Us en donem trasllat d’algun paràgraf de les respostes rebudes:

“S’han creat diverses comissions per a la revisió del model d’ordre públic dins el cos de mossos d’esquadra. Aquestes comissions estudien diferents possibilitats entre les quals també es valora la conveniència de modificar l’estructura de les especialitats, així com les necessitats de les ARRO i la BRIMO.

Finalment, cal remarcar que resulta necessària una modificació de l’actual Pla de carrera professional del CME per canviar el nivell d’especialitat, però que les comissions actives de revisió del model d’ordre públic, són una resposta més propera a la demanda que expresseu en el vostre escrit i que es tindrà en consideració en els propers canvis que hagin de tenir les noves ARRO.

Per tant, cada vegada ens apropem més a què es doni compliment a la nostra reivindicació, i que els companys i les companyes de les ARRO puguem aconseguir l’objectiu de ser una especialitat de nivell 3.

Sempre Mossos d’Esquadra.