Avaluació de Riscos Laborals OAC Pau Claris

by | des. 22, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

El passat 13 de desembre vam realitzar una inspecció de Riscos Laborals a les instal·lacions de l’OAC del Carrer Pau Claris on compartim espai amb els agents de la GUB.

Durant la inspecció efectuada a totes les instal·lacions utilitzades i destinades per a l’OAC de Pau Claris vam constatar diverses qüestions a millorar i reparar, sobretot a la planta baixa de l’edifici.

Entre aquestes anomalies, els punts esmentats a continuació, són els que considerem més rellevants:

  • Als lavabos masculins la llum és insuficient.
  • Als lavabos femenins hi ha un forat al sostre i surten insectes.
  • A la zona freda la llum és insuficient per poder realitzar la manipulació de l’arma amb seguretat.
  • La paret lateral que separa les taules de l’OAC de l’edifici contigu és de vidre i, aquesta no disposa de cap aïllament acústic. Aquesta paret suposa un problema per la intimitat de les víctimes/denunciants i els agents, ja que no es pot garantir que el vigilant o altres persones de l’altre edifici escoltin les converses.
  • A la sala del descans i menjador manca un punt d’aigua i una millor ventilació.
  • A la sala conjunta de l’OAC el cablejat no està recollit i es troba en mig del pas, amb el risc que comporta.
  • L’aigua del vestidor femení surt de la dutxa i mulla la zona del lavabo. Actualment, hi ha una cortina, però aquesta no garanteix que l’aigua no surti. És necessari instal·lar una mampara.
  • El vestidor masculí té un problema de climatització, la porta d’accés no tanca correctament i la zona de dutxes està en una altra estància, obligant als agents a passejar-se per les instal·lacions per poder-se dutxar.

Es va realitzar mesuraments en totes les estàncies del nivell d’humitat, temperatura i CO₂ i tots el resultats estaven dintre dels valors que marca la normativa corresponent.

Tal com correspon, el tècnic de prevenció del departament d’interior farà el respectiu informe on consti la situació actual de les instal·lacions i les mesures necessàries per solucionar els problemes esmentats.

En el cas que ens ocupa, es genera un problema de responsabilitat i competències, a causa de la titularitat i gestió de l’edifici, entre el departament de justícia i el departament d’interior.

Com a representants dels treballadors/res estarem atents i, farem les gestions oportunes per garantir que a l’OAC de Pau Claris, es realitzin les reformes i modificacions necessàries per a poder treballar en unes condicions òptimes.

SAP-SME Junts, serem millors!