Canvi de criteri en la retribució amb hores extraordinàries per activacions en GNP

by | febr. 20, 2024 | COMUNICATS ALTRES

La retribució en hores extraordinàries per l’activació en GNP es pagarà des de l’arribada a la comissaria i no des de la recepció de la trucada.

Les Oficines de suport dels serveis amb guàrdies no presencials (GNP) han rebut indicacions de com complimentar les graelles corresponents per fer efectives posteriorment les retribucions que se’n derivin.

Més enllà de l’endarreriment de l’enorme deute que l’Administració està acumulant amb el pagament de les GNP i de les activacions que s’han produït fins avui, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem detectat un nou moviment de l’Administració que van en contra dels interessos dels efectius policials: el moment d’activació.

I és que segons el criteri que pretén imposar l’Administració, el pagament de les hores extraordinàries NO es produirà des de la recepció de la trucada (i per tant moment d’activació), sinó des que l’efectiu policial arriba a les seves dependències policials.

Sobre aquesta qüestió, des del SAP i des de l’SME recordem que segons el propi redactat de l’Acord de 31 de juliol aquest estableix que “el temps en que la persona funcionària es trobi en disponibilitat es retribuirà econòmicament, fins que es produeixi l’activació presencial, que passarà a retribuir-se com a hores extraordinàries”.

Per tant, com a organitzacions sindicals representatives no podem estar més en contra d’aquest “nou criteri” que la Subdirecció general e recursos humans ha traslladat a les oficines de suport. És per això que, en un escrit adreçat a la mateixa SGRH ja hem demanat que es rectifiqui i es computi la retribució amb hores extraordinàries, des del moment que l’agent rep la trucada (i ordre) d’incorporar-se.

Ens sembla sorprenent que (1) l’Administració busqui l’estalvi en contra dels interessos de les persones treballadores i (2) que aquelles organitzacions que participen en la Comissió de seguiment de l’Acord no hagin defensat els interessos dels mossos i de les mosses que en poden sortir perjudicades.

A més, amb el criteri imposat per l’Administració, considerem que aquells efectius que viviu més lluny de les vostres destinacions encara en podeu sortir més perjudicats, més quan ha quedat derogat també, el dret a percebre la indemnització corresponent per la utilització del vehicle particular que contemplava l’Acord de Guàrdies No Presencials del 2010.

Ja avancem que des del SAP i des de l’SME serem exigents en la defensa dels interessos de les persones treballadores i per tant, a més d’haver-ho demanat per escrit, ambdues organitzacions sindicals defensarem la nostra postura en la propera sessió ordinària del Consell de la Policia prevista per al proper 1 de març del 204.

SAP-SME Junts, serem millors!