CANVIS EN ALGUNS PERMISOS

by | abr. 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Informar-vos dels canvis que s’han produït a la funció pública, en alguns dels permisos que van relacionats amb temes de salut de familiars més propers.

Permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. NOVETATS:

  • En aquest supòsit s’inclou la Intervenció quirúrgica sense hospitalització, sempre i quan aquesta requereixi de repòs domiciliari.

Una vegada inclòs aquest precepte, es fa distinció dels dies de permís en funció del grau de parentesc, i de la localitat on es produeix el fet causant. ALESHORES:

Permís per mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi de repòs domiciliari:

  • En els casos de familiar de primer grau:

El permís serà de 3 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan es produeixi en diferent localitat. 

(En ambdós supòsits s’incrementa un dia el permís en relació amb l’anterior normativa)

  • En els casos de familiar de segon grau:

El permís serà de 2 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i 4 dies hàbils quan es produeixi en diferent localitat.

( Els dies queden igual que amb l’anterior norma)

Com resulta sent habitual en els últims temps, l’Administració encara no ha tingut temps d’informar degudament a la totalitat d’oficines de suport, serveis d’administració, etc. De la mateixa manera, tampoc ha tingut temps d’adequar els criteris dels permisos de mossos, i no serà perquè no n’estiguin assabentats!

Per tot plegat, davant aquest nou context normatiu, qualsevol dubte o imprecisió en què us pugueu trobar, no dubteu en contactar-nos.