Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat del cos de mossos d’esquadra

by | nov. 27, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En aquesta reunió s’ha tractat, entre d’altres temes, la incidència de les quotes de reserva de places per a dones, de les convocatòries d’accés.

En data de 23 de novembre es va celebrar la 5a reunió de la comissió de seguiment del Pla d’Igualtat. Aquests són els temes principals que s’han tractat:

Enquesta d’Igualtat de la PGME:

Es va informar sobre l’estat de l’actuació de l’Enquesta sobre la situació de dones i homes de la PG-ME. Està previst que l’1 de gener ja estiguin en disposició de procedir a la seva distribució entre els companys/es.

Es farà una difusió que permeti arribar a la totalitat d’efectius, ja que és molt important que el percentatge de persones que responguin el qüestionari sigui significatiu.

Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d’Esquadra: 

Des del SAP i des de l’SME hem incidit en les restriccions de la instrucció 8/2023 que acoten la mobilitat geogràfica amb un temps i quilometratge que no estableix l’acord signat.  

La resposta rebuda és que si no hi ha un mínim de distància, es podria demanar una comissió per anar d’una comissaria a una altra de Barcelona, per exemple, i que això no tindria res a veure amb la conciliació. Cal estudiar cada cas concret. Per tant, és recomanable que cadascú/na reflecteixi a l’apartat “observacions” la seva situació particular perquè sigui valorada.

Implementació de les actuacions del Pla d’igualtat:

Es detalla la situació actual. Actualment, s’ha arribat gairebé al 65% de les actuacions implementades.

Convocatòries d’accés:

L’anàlisi de les convocatòries d’accés i el percentatge de dones que presenten sol·licitud de participació en la convocatòria és un indicador que la mesura de la reserva de places i la resta d’actuacions de difusió i comunicació adreçades a dones i homes estan tenint un efecte crida.

Això es tradueix en el fet que les darreres tres convocatòries 46/22, 46/23 i 46/002/23, en què s’ha aplicat la reserva de places, s’ha presentat un 35%, 36% i 37%, respectivament. Per fer una comparativa, a la convocatòria 46/19 es va presentar un 25%.

En aquesta última convocatòria, a causa del nombre de dones presentades i de les seves notes, no ha fet falta aplicar el recurs del 20% del diferencial de nota. Això és una bona notícia de cara a la imatge que la professió de policia és igualitària per a dones i homes.

Sales de lactància:

Avui dia ja hi ha 2 sales obertes, a Egara i a la RPMS. Pel que fa a les de la RPP i Nord, es preveu que el 1r semestre del 2024 s’iniciïn les  obres, i al 2n semestre 2024 es farà una recerca de sales, tant a l’edifici de Les Corts com a les seus regionals.

Informe CGIC:

De l’informe que s’ha fet a la CGIC (de data de novembre del 2022),  les dades no són negatives, perquè hi ha un 23% de dones, un percentatge molt similar al de les dones al CME.

Les dades són més negatives a mesura que pugem d’escala i segons en quines unitats, però el que mostra que les que tenen menys presència de dones són aquelles que tenen horaris menys estables o més dificultats per fer efectiva la conciliació laboral i familiar.

Aquests han estat els principals punts tractats. Per qualsevol dubte o ampliació, consulteu al vostre delegat/da de referència.

I recordeu que si creieu que podríeu estar patint una situació discriminatòria per la vostra situació personal, podeu contactar amb la nostra delegada d’igualtat, per tal de resoldre dubtes i determinar les accions corresponents.

SAP-SME, junts i juntes, serem millors!