COMISSIÓ DE VALORACIÓ CONCURS INVESTIGACIÓ

by | abr. 22, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Aquest dijous 21 d’abril de 2022 s’ha reunit la comissió de valoració del concurs de provisió d’investigació per tractar els següents temes:

● Aprovar els resultats dels cursos d’especialització.
● Aprovar la llista de persones convocades a la fase de pràctiques.
● Proposta d’assignació definitiva DOGC de les persones exemptes de pràctiques.
● Revisió d’escrits.


Us resumim el més destacable del que s’ha parlat a la reunió:

– Les pràctiques comencen el dia 10 de maig en els llocs de treball assignats en el transcurs del mateix concurs.

Els criteris de valoració d’aquestes pràctiques i que s’han aprovat són:

1- Per a investigació bàsica, 300 hores de pràctiques amb 3 mesos de presència mínima al servei. Les pràctiques iniciaran el dia 10 de maig i finalitzaran el dia 9 d’agost.

2- Pel que fa a investigació avançada i policia científica, 600 hores de pràctiques amb 6 mesos de presència mínima al servei. Començaran les pràctiques el dia 10 de maig i finalitzaran el dia 9 de novembre.

– El dia 5 de maig es farà una resolució parcial de la convocatòria per als exempts al curs i a les pràctiques i en la publicació que se’n faci al DOGC s’inclourà el detall del termini de cessament i possessoris i que en principi serien els següents:

Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el segon dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones funcionàries prendran possessió en la nova destinació l’endemà del cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació; com a màxim al tercer dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial; i com a màxim al cinquè dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió policial.

Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà com a màxim de tres dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

– Per acabar, ens han informat que l’oferiment d’investigació que també està en procés, es mirarà de coincidir en certa manera amb la resolució parcial del concurs. Primer es farà la resolució parcial del concurs i posteriorment es faria la de l’oferiment.

Sempre Mossos d’Esquadra