COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONCURS INVESTIGACIÓ

by | febr. 3, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS REUNIONS

Avui dijous 3 de febrer de 2022, s’ha reunit la comissió de valoració del concurs d’investigació.

En l’esmentada reunió, s’han revisat diversos escrits presentats per participants del concurs en temàtiques relacionades amb:

No està d’acord amb l’assignació que se’ls havia fet.
• Supòsits on es demanava revisió de la puntuació de la prova d’adequació.
• Casos on se sol·licitava revisió de puntuació per l’experiència professional.

De totes les peticions que han estat efectuades per escrit, cap ha estat admesa com a favorable.

En els casos en què es demanava revisió de la puntuació de la prova d’adequació, s’ha comprovat que les puntuacions en tots els casos era correcta.

Pel que fa a la resolució del concurs es procedirà a efectuar-la en dues resolucions parcials:

1. La primera resolució parcial es duria a terme cap a finals d’abril i es faria amb les persones de cada especialitat que van obtenir un lloc de treball a l’assignació provisional prevista a la base 6.3 i que estiguin absentes del curs d’especialització i de la fase de pràctiques.
Amb aquestes dades, queda clar que el moviment de les persones que estan exemptes de fer el curs d’especialitat no es faran fins que el curs hagi finalitzat i no abans del seu inici.

2. La segona resolució parcial inclouria a totes les persones no incloses en la primera resolució i es duria a terme una vegada finalitzada la fase de pràctiques.

Qualsevol altra nova informació que pogués sorgir us en donarem trasllat.

Sempre Mossos d’Esquadra