Comitè de seguretat i salut laboral 15 de desembre del 2022

by | des. 16, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Us donem trasllat de les qüestions tractades en la reunió:


Qüestions generals
  • S’ha presentat a la nova cap del Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals.
  • Programació de la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 2023.
  • Activitats i actuacions realitzades per la Subdirecció de Prev. de Riscos i Salut Laboral.
  • Sinistralitat laboral del CME.
  • Informació sobre el seguiment de la lipoatròfia. No hi ha hagut casos nous des de l’anterior CSSL.
Situació actual del Servei Vigilància de la Salut

Actualment de les quatre places de facultatius mèdics que té el Servei de Vigilància de Salut Laboral, només n’estan cobertes dues. Referent als infermers/res, de les quatre places disponibles, totes estan ocupades.

Criteri sobre el restabliment de l’ordre públic i la seguretat

Segueix sense solució el concepte que genera el criteri tècnic sobre que és o considera Restabliment de l’ordre Públic i la Seguretat, utilitzat per Vigilància de la Salut.

Exàmens de salut laboral

Per aquest 2022 s’havien sol·licitat 1301 exàmens a Barcelona, 388 a Girona, 304 a Tarragona i 293 a Lleida fent un total de 2286. A data 30 de novembre, se n’havien realitzat 1291 Barcelona, 315 a Girona, 281 Tarragona i a 271 Lleida.

Actualitat absentisme laboral

Les dades sobre l’absentisme laboral del 3r. Trimestre, indiquen una tendència a la baixa respecte al trimestre anterior.

Actuacions en suport psicològic

En el tercer trimestre d’aquest any, s’han atès 9 emergències i donat atenció a 66 persones. En el proper CSSL es donarà dades de tot l’any referent a aquest servei.

Protocol sobre activació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual

Enguany hi ha hagut 6 activacions, encara no resoltes donat que són procediments que encara estan oberts.

Servei de Prevenció Tècnic de Riscos Laborals

Actuacions executades en aquest últim trimestre en matèria de PRL d’aquest any (Edifici ISPC, Terres de l’Ebre, RPMN, Sala Central Egara, Edifici 112…).

Sempre Mossos d’Esquadra