Consell de Policia 13 Gener 2023

by | gen. 16, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Divendres 13 es va reunir el Consell de la Policia i es van tractar diversos temes, entre els quals, en destaquem els següents:

Convocatòries

L’Administració dóna Informació sobre l’estat de les convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit, així com la previsió de noves convocatòries per a les especialitats. Lliuren un exemplar de cronograma actualitzat que adjuntem a aquest comunicat. (Clica aquí per visualitzar el cronograma 2023-2024 actualitzat)

Concursos. Places que s’oferiran:

 • 369 places de caporal/a.
 • 170 de sergent/a.
 • 96 de sotsinspector/a.
 • Pel que fa als concursos d’especialitat s’oferiran:
 • 35 places de protecció de persones i béns.
 • 58 places d’ordre públic.
 • 171 places de trànsit.

Aquestes places seran l’increment sobre l’ocupació actual, és a dir, van a banda de la regularització del personal que actualment està a l’especialitat per altres vies diferents a concurs de provisió.

Marítima. Tenen previsió de publicar un concurs de policia marítima, però ara mateix, hi ha altres prioritats que fan que encara no hi hagi una data prevista.

Trànsit. Sobre el concurs de trànsit que estava previst per al 2022 i que finalment serà aquest 2023, manifesten que el retard ha estat provocat expressament per la mateixa administració. Diuen que volien evitar que nous agents poguessin accedir massa aviat a l’especialitat i amb la manca de vehicles existent, aquests no poguessin patrullar. (els nous vehicles es preveu que arribin a final de 2023).
Recordem que la falta de vehicles és fruit de la nefasta gestió de l’Administració en haver deixat 1 any sense els vehicles que tocava assignar a l’esmentada especialitat. El resultat actual, pocs vehicles, pocs efectius i més sinistralitat i mortalitat.

Indemnitzacions

Sol·licitem una actualització dels imports de les indemnitzacions a causa de la pujada dels preus en general.
L’administració, només accepta parlar dels preus de les indemnitzacions previstes a l’annex 3 del Decret 138/2008, referent al cost dels carburants. Un equip d’economia analitzarà aquest possible increment en les indemnitzacions establertes en l’esmentat annex en proporció a la pujada del preu d’aquests carburants.

En canvi, l’Administració es nega a parlar de l’actualització d’indemnitzacions de dietes de cap de setmana de 12 hores o més de treball, tot i saber que els preus dels àpats s’han incrementat. Tampoc està disposada a debatre sobre dietes d’allotjament, ni cap altre tipus de dietes.

Increment retributiu 2023

Aquest 2023 hi haurà un increment del 2,5% de les retribucions + un 0,5% vinculat al comportament del PIB. Aquest increment no tindrà reflex en les nòmines fins que no es publiqui la llei de pressupostos. La seva aplicació serà amb caràcter retroactiu a dia 1 de gener de 2023.

Canvis en actual sistema de grups de treball

L’Administració admet que els grups de treball existents actualment que tracten de diferents matèries d’interès, no són resolutius i proposa suspendre’ls per tal d’iniciar en el seu lloc, una mesa de negociació sobre determinades reivindicacions sindicals recurrents com poden ser:

 • Establiment d’un Pla de carrera horitzontal per a seguretat ciutadana.
 • Revisió del Pla de carrera professional i consideració de diverses especialitats (investigació, trànsit, ARRO…).
 • Imports de la pòlissa d’assegurances.
 • Ampliació de la compensació indemnitzatòria especial en cap de setmana (MOIN) a la resta de dies de la setmana.
 • Jornada i horaris treball. Regulació horaris especials específics i altres qüestions.
 • Compensació de dies festius.
 • Mesures de conciliació. Reconeixement dels mateixos drets per a les famílies monoparentals.
 • Provisió definitiva per concurs específic de llocs de treball de comandament.
 • Passi del grup B al C de l’escala intermèdia.
 • Condicions de l’escala de suport.
 • Aspectes retributius.

Seguiment de l’últim Acord signat

Properament, es convocarà la comissió de seguiment de l’Acord signat el 3 de març de 2022 de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del CME per tractar diversos detalls sobre el torn de nit voluntària.

Situacions de Judicis sense compensacions

Demanem que es posi solució a la situació que pateixen les persones jubilades, les que estan en excedència o les que estan suspeses de sou i feina en el sentit de què quan assisteixen de forma obligada a un judici que es deriva de la seva tasca policial anterior, tenen molts problemes per poder cobrar o directament no arriben mai a cobrar les hores d’assistència i les dietes que es generen. L’Administració es compromet a parlar amb el Departament de Justícia per trobar solució.

PGA-02 i PGA-07

Sol·licitem que es revisin els criteris de valoració del PGA i de fet, demanem la supressió de l’actual PGA-02 i PGA-07 i la creació d’un nou model de valoració de productivitat i d’avaluació més objectiu. L’Administració no té cap intenció de canviar res i ens demana que li posem en coneixement els llocs concrets on s’hagin pogut fer servir males praxis en les valoracions.

Sales Comandament

Pel que fa a la situació de les sales de comandament del CME, existeix un grup de treball que està analitzant la situació actual i les necessitats de les sales. No hi ha res decidit encara, però sí que ens asseguren que no es tancaran més sales.

– Ens donen informació sobre iniciatives normatives que inclou:

 • Informació sobre afectació a la PG-ME de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2023 i sobre els pressupostos de la Generalitat de l’any 2022.
 • Per a aquest 2023 hi ha un increment del 12,5% del pressupost per a la DGP.
 • Estat dels treballs per la nova Llei de la Policia. Sestà treballant aquesta nova Llei.
 • Decret d’estructura del Departament d’Interior i de la Direcció General de la Policia. El nou Decret d’estructura del Departament d’Interior s’aprovarà el pròxim dia 24 de gener i es publicarà al DOGC a finals de gener. La seva publicació no serà fins finals de febrer o principis de març.
 • Decret d’uniformitat i modificació de la instrucció d’imatge corporativa. Estan en la fase de l’esborrany de redactat i no s’aprovaran fins a finals d’any.
 • Modificació Decret 401/2006, de 24 d’octubre, de Provisió del CME.
 • Ens convocaran a les organitzacions sindicals per poder participar d’aquesta modificació.

Nova uniformitat

Exposen que aquest mes de gener quedaran dotats tots els/les agents amb la nova uniformitat.

Renovació del parc mòbil

Hi ha dues licitacions en marxa. La primera s’adjudicarà 283 vehicles de paisà i la segona està en la fase de presentació d’ofertes (176 vehicles dels quals 105 són de trànsit).
L’any 2024 es preveuen incorporar 1000 vehicles, dels quals 400 seran de compra directa i els 600 restants de rènting per un període de cinc anys.

Càmeres unipersonals

Ens informen sobre la dotació de càmeres unipersonals a totes les persones membres del cos de mossos d’Esquadra. Està previst que aquest 2023 hi hagi la primera licitació de càmeres. Una bona notícia poder assolir una demanda llargament reclamada que ens permetrà fer front i ficar en evidència a persones i organitzacions que el seu modus vivendi és la denúncia constant a la policia.

Esprai defensa

Sol·licitem que s’autoritzi la utilització de l’Esprai de defensa per a l’ús policial.
La Prefectura manifesta que no tenen cap intenció d’autoritzar aquesta eina de treball per a us general del CME.

Demanem informació de les conclusions sobre l’estudi del Model Policial

Ens informen que hi ha hagut unes conclusions aprovades al Parlament de Catalunya i que actualment, la Direcció General de la Policia està estudiant de quina manera es poden aplicar al funcionament del CME.

Sobre l’assistència lletrada i defensa jurídica als membres del CME

Estan redactant una Instrucció del procediment. La previsió és que aquesta Instrucció es presenti al Consell de la Policia perquè els sindicats puguin donar la seva opinió.

Sempre Mossos d’Esquadra