Consell de policia 6 octubre 2022

by | oct. 7, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Ahir dijous 6 d’octubre de 2022 es va reunir el Consell de la Policia i es van tractar diversos temes, entre els quals, en destaquem els següents:

– Informació sobre l’estat de les convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit i previsió de noves convocatòries per a les especialitats.

Ens van exposar l’estat sobre la situació de les diferents convocatòries que a hores d’ara estan en curs. En aquest sentit, adjuntem a aquest comunicat, tres documents on es pot veure amb detall, l’estat de cadascuna d’aquestes convocatòries.

Per altra banda, ens van informar que pel que fa als agents de les dues promocions que en l’actualitat estan en la fase de pràctiques (28a i 29a) no es mouran del lloc de treball que ocupen actualment fins que no s’acabi el procés de preses de possessió del concurs general. No ens poden donar de moment dates exactes. Tampoc ens poden informar encara, pel que fa a la 28a, de quan està prevista la reunió de la junta ni de quan està prevista la publicació al DOGC del seu nomenament com a funcionaris de carrera.

Ens informen també que ara mateix hi ha una aturada temporal de tots els processos degut a l’incident que hi ha hagut en el concurs de promoció d’Inspectors i d’Intendents, però que tenen ple convenciment que si no passa res fora del previst, totes les convocatòries podran seguir els tempos marcats en el darrer cronograma que es va publicar abans de l’estiu.

En respecte les comissions de servei que hi ha actualment al CME:

En total, descomptant les que tenen motivació mèdica, actualment hi ha 397 comissions de servei actives.
En les pròximes setmanes i en aplicació de la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra s’aixecaran virtualment aquestes comissions de servei i es farà un oferiment de tots aquests llocs de treball i, per tant, passaran a ser ocupades en comissió de servei per qui les aconsegueixi en aquell oferiment.

Pel que fa a les comissions de serveis per raons mèdiques, n’hi ha 10 casos que no les han tornat a demanar, 1 que deixarà de ser-ho perquè qui la tenia, passarà a segona activitat, 7 concedides, 2 denegades i 3 pendents de resoldre.

En referència a l’oferiment de la sala 112, s’acabaran ocupant tots els llocs de treball oferts en l’oferiment i que les incorporacions es faran en dues tongades. La primera seria el 17 d’octubre i la segona seria el dia 21 de novembre.

– Sol·licitem una actualització dels preus de les indemnitzacions previstes a l’annex 3 del Decret 138/2008, en proporció a la pujada de preu dels carburants. Ens informen que no és un tema que puguem resoldre en el Consell de la Policia i que en tot cas, caldria elevar-lo a la Mesa General de la Funció Pública.

Es demana iniciar una mesa de negociació sobre determinades reivindicacions recurrents i en estudi en diversos grups de treball, que inclou:

 1. Establiment d’un Pla de carrera horitzontal per a seguretat ciutadana.
 2. Revisió del Pla de carrera professional i consideració de diverses especialitats.
 3. Imports de la pòlissa d’assegurances.
 4. Ampliació de la compensació indemnitzatòria especial en cap de setmana (MOIN) a la resta de dies de la setmana.
 5. Jornada i horaris de treball.
 6. Mesures de conciliació (incloent-hi l’ampliació permís per naixement a famílies monoparentals).
 7. Provisió definitiva per concurs específic de llocs de treball de comandament.
 8. Passi del grup B al C de l’escala intermèdia.
 9. Condicions de l’escala de suport.

Ens responen que ara no és moment de negociar res per què venim de signar un Acord no massa mesos enrere i sumat a haver aconseguit pujar el sostre d’efectius del CME. D’alguna manera ens donen a entendre que ja hem obtingut molt darrerament i que demanar ara més, seria abusar.

– Demanem Informació sobre iniciatives normatives, que inclou:

 1. Estat dels treballs per la nova llei de la policia.
  Sobre la nova Llei de policia ens comenten que no la començaran a treballar públicament fins passades les eleccions municipals de maig de 2023, ja que fen-t’ho abans no s’obtindria consens de totes les formacions polítiques, ja que estarien en plena batalla electoral.
 2. Decret d’estructura de la Direcció General de la Policia.
  Sobre el nou Decret d’estructura del CME, ens informen que aquesta mateixa setmana s’ha passat la darrera versió al Gabinet Tècnic. Hem insistit en el fet que és necessari que ens passin el contingut del nou Decret (avui dia, encara no el tenim les organitzacions sindicals) per poder fer aportacions i esmenes.
 3. Decret d’uniformitat i revisió de la instrucció d’imatge corporativa.
  Ens manifesten que encara treballen en aquesta normativa. No ens saben dir quant de temps falta per tenir-la enllestida. El que sí que ens diuen és que serà un Decret que es complementarà 5 Ordres i 2 Instruccions amb l’objectiu de fer més fàcil que en un futur es puguin fer petites modificacions del contingut que no facin necessari modificar el mateix Decret.

– Demanem que es doti de càmeres unipersonals a totes les persones membres del cos de mossos d’Esquadra.

Ens diuen que la mateixa Administració és conscient que aquest és el camí que cal agafar, el de dotar de càmeres unipersonals als membres del CME, però que cal fer-ho amb progressivitat a causa dels costos.

La intenció que té la Direcció General de la Policia és que l’any 2023 comencin a dotar de càmeres unipersonals als membres del CME.

– Fem arribar al Consell de la Policia el greuge comparatiu entre unitats pel que fa a la cobertura amb hores extraordinàries de diferents serveis planificats, esdeveniments importants amb una gran afluència de persones de rellevància.

El cas és que unes unitats cobreixen els esdeveniments amb hores extres i altres ho fan d’ordinari i això provoca frustració.

– Sobre la situació actual del parc mòbil fem molt èmfasi en la situació crítica de l’especialitat de Trànsit.

Són pocs efectius i dels pocs que hi ha, en molts casos s’han de quedar a comissaria sense poder sortir a patrullar per manca de vehicles, tot plegat agreujat perquè els cascs de les motos estan caducats i en espera de certificat. Concretament per a Trànsit, s’ha fet una licitació per l’any vinent que si tot va bé, arribarien vehicles el 2024. I si queda deserta com ha passat aquest any, ja saltaríem a 2025. En qualsevol cas, Trànsit no pot aguantar fins a 2024 en l’actual situació i demanem al Consell de la Policia que s’apliquin mesures i solucions urgents al problema. La sensació és que l’Administració no té cap fórmula per solucionar aquest afer.

– ASTMET.

S’exposa l’actual problemàtica d’ASTMET, especialment la preocupació que tenen els agents que allà hi presten servei que amb els canvis anunciats a propòsit del nou Decret d’Estructura, passin a dependre de la RPMB. Aquest fet els podria canviar les condicions de treball, els horaris, les guàrdies i, per tant, podria anar en contra de la conciliació familiar.

En el seu moment aquests agents van concursar i guanyar un lloc de treball en propietat a aquesta Àrea perquè hi havia unes condicions de treball i ubicació (També en procés de canvi). Si ara tot això es modifica, els agents han de tenir dret a una sortida digna.

I en tot cas, insistim a tenir el contingut complet del nou Decret d’Estructura per, entre altres, poder fer esmenes del que pugui afectar negativament a ASTMET.

Sempre Mossos d’Esquadra