Consell policia 17 d’abril 2023

by | abr. 20, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Dilluns 17 es va reunir el Consell de la Policia i es van tractar diversos temes, entre els quals, en destaquem els següents:

– Retribucions: Es va informar sobre l’aplicació d’increments retributius de 2023. Ja ens han incrementat un 2,5% a la nòmina i pel que fa al 0,5% restant en cas que es donin les condicions de pujades IPC, aquest increment s’aplicaria el setembre de 2023.

– Indemnitzacions quilometratge: Vam sol·licitar l’actualització dels preus de les indemnitzacions previstes a l’annex 3 del Decret 138/2008, en proporció a la pujada de preu dels carburants. La resposta ha estat que la decisió del Departament d’Economia i Hisenda és mantenir l’import de 0,30 €/km.

Ho argumenten en el fet que, el cost del carburant suposa un màxim del 56% de l’import del km (0,17 €/km). Queda un 44% de l’import per despeses d’amortització, rodes, etc.
A més, manifesten que l’import de 0,30 €/km és superior al d’altres administracions. Per tant, no pujaran aquest precepte d’indemnització

– Informacions Mesa Funció Pública i Consell de la Policia: Ens informen sobre les matèries tractades a la Mesa General de la Funció Pública que afecten el CME i de les quals ja us hem anat informant en anteriors comunicats.

Ens fan menció del funcionament i configuració de grups de treball derivats del Consell de la Policia, Mesa de negociació i reunions amb les comissaries generals.

Bàsicament, recorden quins són els grups i altres comissions de treball que hi ha obertes.

– Situació Mesa Negociació: Es fa recordatori d’en quin punt estem de la Mesa de Negociació. Cal destacar que l’Administració no ha complert amb el seu compromís de passar la petició de temes a negociar a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, en conseqüència, aquest dijous 20 d’abril, molt possiblement no es podrà saber si se’ns autoritza a iniciar negociacions o no. Per tant, la negociació es dilatarà/retardarà.

– Treball especialitats: Es debat sobre condicions de treball a diferents especialitats i serveis: investigació, trànsit, protecció de persones i béns, Àrea Penitenciària, etc.

El Comissari en cap, informa que són conscients d’aquestes mancances, però que fins a la data s’han dedicat els principals esforços en USC, i que ara, es dedicaran més esforços a altres especialitats. Explica que tot plegat, és degut a diferents motius com poden ser el relleu generacional, material obsolet, etc.

– Revisió del model de Sales de Comandament: Ens informen que s’ha aturat la centralització de sales i que en un futur pròxim es vol anar a un model de sales més tecnificades i més formades.

– Informació sobre Informes i diferents iniciatives normatives:

  • Ens informen sobre l’Informe 24/2022 de la Sindicatura de Comptes sobre despeses de personal del cos de Mossos d’Esquadra, 2018.
  • Sobre la nova Llei de Policia manifesten que la treballaran amb altres forces polítiques passades les eleccions municipals.
  • Pel que fa al nou Decret de provisió hi estan treballant i ens el presentaran en poques setmanes.
  • El Decret d’uniformitat i imatge corporativa es troba en els serveis jurídics on està sent revisat.
  • Sobre les conclusions sobre l’estudi del Model Policial estan mirant com implementar les mesures que s’hi recullen.
  • El Pla de Seguretat Catalunya 2023-2026 està pendent d’aprovació per part del Govern.

– Implantació del Pla de manteniment físic del CME: Es limiten a informar-nos que es troba en una fase molt embrionària i que se l’hi ha encarregat a la INEF que seria qui dissenyaria plans de formació física a mida. Però ens repeteixen que es tracta d’un tema que la seva aplicació va per llarg.

– Infraestructures: Fan menció de qüestions sobre infraestructures, concretament, adequació d’aquestes a la incorporació de noves promocions, revisió preventiva de les climatitzacions, canvi ubicació de l’ACD, magatzem Central de Substàncies, etc. Informacions que ja es van incloure en comunicats anteriors de la corresponent Comissió d’Infraestructures.

– Càmeres Unipersonals: Sobre la dotació de càmeres unipersonals a totes les persones membres del cos de mossos d’Esquadra, ens informen que s’està fent la licitació de 800 càmeres que seran lliurades a data 31 de desembre de 2023. Aquestes càmeres aniran a substituir les que hi ha i, a més, a incrementar-les per a USC, ARRO i BRIMO. Totes elles son càmeres unipersonals de pit.

– ARRO i BRIMO: Tenen previst adquirir material balístic per a les unitats ARRO i BRIMO d’aquí a l’any 2030 amb l’objectiu de renovar i incrementar l’existent. 

– TASER: A la formació del dispositiu de control electrònic TASER, es treballa amb l’ISPC per tal de donar cobertura a totes les necessitats formatives que vagin sorgint.

– PGA’s: No hi ha cap novetat, ni intenció de modificar els criteris d’aplicació del Pla General d’Avaluació (PGA-02 i PGA-07)

Sempre  Mossos  d’Esquadra