CONVOCATÒRIES CAPORAL, SERGENT, SOTSINSPECTOR, INSPECTOR, INTENDENT I COMISSARI

by | maig 9, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Avui dilluns l’Administració ens ha donat informació de les convocatòries d’inspector, intendent i comissari i alguns detalls de les de caporal, sergent i sotsinspector.

Per començar ens han informat que un cop analitzada la situació en relació amb la derogació de l’article 25 bis, sobre la dispensa de titulació, i escoltats els posicionaments de les organitzacions sindicals representatives del CME en el Consell de la Policia, es reprenen els treballs per a la publicació d’aquestes convocatòries.

Ens han informat que, d’acord amb la interpretació duta a terme pels serveis jurídics i refermada per Funció Pública, les persones que haguessin accedit a una escala mitjançant la dispensa de titulació s’ha de considerar que disposen de la titulació adequada per ascendir a la següent categoria, dins la mateixa escala (és a dir, de sergent/a a sotsinspector/a i d’intendent/a a comissari/ària). En la resta de casos, cal acreditar la titulació requerida per a la categoria.

Ens hem queixat sobre això anterior perquè tot plegat crea una situació incongruent i paradoxal, ja que no té cap sentit que un policia que actualment sigui sergent pugui ser sotsinspector només tenint el graduat escolar i, en canvi, un altre policia que actualment sigui mosso no pugui arribar ni a ser caporal pel fet de tenir només el graduat escolar.

Hem demanat en aquest sentit que els serveis jurídics de la casa, facin una interpretació pel que fa al passi de la categoria de mosso a caporal per analogia a la interpretació que han fet del passi entre categories a la resta d’escales superiors. Han admès la proposta i el grup de treball de promoció i provisió que penja del Consell de la Policia elevarà l’encàrrec als serveis jurídics de la casa.

Pel que fa a les novetats de les convocatòries d’inspector, intendent i comissari, ens informen dels següents detalls:

  • A les convocatòries d’inspector i intendent es farà una reserva de places del 25% per a dones. No es farà reserva de places per a dones en la convocatòria de comissari.
  • Sortiran a concurs 24 places d’inspector, 10 d’intendent i 6 de comissari.
  • Aquestes convocatòries no seran encara territorialitzades.
  • Pel que fa al calendari de les tres convocatòries, es preveu la publicació de les bases la segona quinzena de juny i que la primera prova es faci la primera quinzena d’octubre.
  • Se substituiran les causes d’exclusió mèdica per la presentació d’un certificat d’aptitud psicofísica per tinença d’armes i un segon certificat en aquest cas de capacitat de conducció de vehicles sense adaptació.
  • No hi haurà ni prova física, ni prova psicotècnica ni entrevista.
  • Es farà una prova que s’enregistrarà per vídeo i àudio. Aquest enregistrament es guardarà amb els mateixos criteris que actualment es guarden totes les proves de les diferents convocatòries, és a dir, serà històric conjuntament amb tota la documental de la convocatòria.
  • Es valorarà l’ACTIC en la fase de concurs
  • S’ha fet una revisió del temari.

Finalment ens han informat a propòsit de les convocatòries de caporal, sergent i sotsinspector però només ens han fet un apunt en el sentit que es preveu que la publicació de les bases es faci cap a finals de juliol i que en aquest si que ja seran territorialitzades.