Criteris en el permís d’hospitalització d’un familiar fins al segon grau

by | febr. 21, 2024 | COMUNICATS ALTRES

SAP i SME hem tingut coneixement que la SGRH, per atorgar el permís, obliga a demanar el justificant d’hospitalització el dia que es comença a gaudir.

Des que es modifiquessin els criteris sobre els permisos i llicències de les persones membres del cos de mossos d’esquadra el juny del 2022, el permís per hospitalització d’un familiar fins al segon grau ha vingut donant diferents problemes en la seva gestió.

Recordem que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) ja vam haver de denunciar el fet que pel seu atorgament, alguns serveis d’administració demanaven la documentació relativa a l’alta mèdica del familiar. Una documentació que, després d’haver-ho denunciat, es va deixar de demanar.

Des de llavors i tal i com informéssim en comunicat de 14 de setembre de 2022, la SGRH només ha vingut reclamant (juntament amb la tramitació del permís d’hospitalització i la documentació que acredités el vincle familiar) el justificant d’ingrés hospitalari.

Recordem que des de l’ingrés, la persona sol·licitant tenia un termini de 5 a 10 dies (en funció si es tractava d’un permís de 4 o 5 jornades) per gaudir el permís, sense la necessitat de justificar en el moment de començar a gaudir del permís, que el familiar estava ingressat.

En aquests darrers dies, des del SAP i SME hem tingut coneixement que l’Administració està sol·licitant, que s’acrediti l’hospitalització el dia que es comença a gaudir del permís i no el dia que aquest es sol·licita.

Segons els criteris actualitzats de novembre del 2023:

“el còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització o intervenció quirúrgica amb repòs domiciliari: cal entendre que el termini de 10 dies dins dels quals es pot iniciar el gaudiment d’aquest permís es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fer de l’hospitalització, en qualsevol de les seves modalitat, o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització, per la qual cosa, no caldrà iniciar el gaudiment del permís el primer dia de l’hospitalització o de la intervenció del familiar de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat”.

Des del SAP i des de l’SME portarem aquesta qüestió a la propera sessió ordinària del Consell de la Policia que està prevista per al proper 1 de març del 2024. Entenem que quan es demana el permís i s’acredita l’hospitalització es produeix de facto el fet causant i per tant s’inicia el còmput de dies per poder-lo gaudir. Veurem quin és el posicionament de l’Administració. Us traslladarem la resposta de l’Administració en un nou comunicat.

SAP-SME Junts, serem millors!