Dades torn voluntari de nit

by | jul. 19, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Una vegada passat el termini per a l’assignació voluntària al torn de nit, des de l’Administració se’ns han informat d’alguns detalls sobre aquesta qüestió.

Per començar, ens han explicat que hi ha més persones voluntàries en respecte el nombre que inicialment es sol·licitava. Tot i aquesta dada de caràcter general, des de l’SME som plenament coneixedors que la repercussió que ha tingut la voluntarietat per apuntar-se per aquest torn, en moltes comissaries ha estat quasi nul·la, donat que o s’han apuntat molt pocs agents, o no se n’ha apuntat cap.

Exposen de nou, que els llocs que queden disponibles per poder ser ocupats amb aquest torn de nit voluntari, son els resultants de la suma de les adaptacions de llocs de treball de no fer nits, els exempts de fer nits i les reduccions de jornada de nits. No obstant això, el resultat final es pot veure reduït per motiu de la necessitat de servei.

Qüestions rellevants referent a dades i altres preceptes:

  1. S’han presentat 193 voluntaris per cobrir els probables 231 llocs de treball susceptibles de ser ocupats amb aquesta modalitat de torn.
  2. Al final, d’aquests 231 llocs de treball, només se’n podran cobrir 129.
  3. El temps d’aquesta primera aplicació de torn de nit voluntari, serà amb inici a data 1 d’agost de 2022 i finalització el 31 de gener de 2024.
  4. No se sap encara quan es publicarà la llista definitiva dels acceptats per cobrir aquest torn per destinacions. En tot cas, serà aquest mes de juliol i es tindrà 10 dies de termini per poder demanar aclariments o poder fer al·legacions.

Aprofitem per recordar-vos que aquest torn de nit voluntari dona com a resultat un nombre d’hores de romanent molt elevat i que aquestes hores de romanent no es poden planificar per fer treball ordinari. En tot cas, únicament haurien de servir per formació, reunions, etc., que perfectament podrien ser en jornada diürna.

Sempre Mossos d’Esquadra